Zarządzenie nr 24/2024 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2024 – II nabór

Data publikacji: 28 maja 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 24/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 maja 2024 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – II nabór.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie