Zarządzenie nr 45/2024 Burmistrza Nysy – wyniki konkursu – Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026

Data publikacji: 12 czerwca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 45/2024 Burmistrza Nysy z dnia 7 czerwca 2024 roku, w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, szczególnie poprzez realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie