Zarządzenie nr 555/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 555/2020 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa  na rok 2020.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie