Zarządzenie nr 60/2024 Burmistrza Nysy – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży – II nabór na rok 2024

Data publikacji: 24 czerwca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 60/2024 Burmistrza Nysy z dnia 20 czerwca 2024 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży – II nabór.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie