Pogoda w Nysie

Czwartek 23.03.2023
Pelagii, Oktawiana i Feliksa
14°C
PM10 - 13 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry

Data publikacji: 31 stycznia 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka, Jagiellońskiej, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego, Juliusza Słowackiego i Wita Stwosza.

EFS Opolskie