MPZP obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów

Data publikacji: 12 października 2020

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rysunek planu
13 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko
1 MB
Tekst planu i uzasadnienie
550 KB