MPZP wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów

Data publikacji: 12 października 2020

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

Siestrzechowice_prognoza_oddziaływania_na_środowisko
331 KB
Siestrzechowice_rysunkek_planu
6 MB
Siestrzechowice_tekst_planu
155 KB