Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa

Data publikacji: 14 lutego 2020

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa

Uchwała nr LXXXIV/1197/23 Rady Miejskiej W Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nysa