Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ­obejmujący Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian.

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ­obejmujący Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian.