Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian.