Projekt mpzp wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian

Data publikacji: 16 czerwca 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej, w zakresie niezbędnym do dokonanych zmian, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Rysunek planu
2 MB
Tekst planu
377 KB
Uzasadnienie
211 KB
Mapa prognozy
2 MB
Prognoza
2 MB