Projekt mpzp wsi Złotogłowice

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotogłowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Projekt tekstu planu
196 KB
Uzasadnienie do uchwały
65 KB
Projekt rysunku planu
6 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko
5 MB
Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko
218 KB