Projekt mpzp obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Franciszkańskiej i Łąkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

Projekt tekstu planu
108 KB
Uzasadnienie do uchwały
62 KB
Projekt rysunku planu
2 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko
2 MB
Mapa do prognozy oddziaływania na środowisko
503 KB