Projekt mpzp obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej

Data publikacji: 22 kwietnia 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

mpzp_Jagiellonska,Towarowa_rysunek_planu
1 MB
mpzp_Jagiellonska,Towarowa_tekst_planu
411 KB
mpzp_Jagiellonska,Towarowa_uzasadnienie
394 KB
mpzp_Jagiellonska,Towarowa_mapa do prognozy
484 KB
mpzp_Jagiellonska,Towarowa_prognoza_oddziaływania_na_środowisko
4 MB