Projekt mpzp obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej

Data publikacji: 30 czerwca 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

prognoza_oddziaływania_na_środowisko_Dubois i Karpacka
2 MB
projekt_mpzp_Dubois i Karpacka_rys_wyłożenie
13 MB
projekt_mpzp_Dubois i Karpacka_tekst_wyłożenie
276 KB