Projekt mpzp wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej

Data publikacji: 29 marca 2021

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Załączniki

mpzp_Kondradowa_tekst_wyłożenie_II
315 KB
mpzp_Konradowa_rys_wyłożenie_II
9 MB
Prognoza_mpzp_Konradowa_wyłożenie_II
503 KB