Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś

Data publikacji: 27 października 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś