Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów

Data publikacji: 19 września 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów