Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej i Stanisława Dubois

Data publikacji: 18 stycznia 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej i Stanisława Dubois.