Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący grunty wsi Głębinów

Data publikacji: 31 stycznia 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący grunty wsi Głębinów