Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 16 września 2022

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak wraz z prognozą oddziaływania na środowisko