Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 16 września 2022

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko