Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice

Data publikacji: 28 lutego 2023

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice.