Wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś

Data publikacji: 6 maja 2024

Wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś