Cyberbezpieczny Samorząd

Data publikacji: 26 kwietnia 2024

Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Nysa

 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

 

Opis:

Zadanie I. Obszar organizacyjny – opracowanie dokumentacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadzenie audytu SZBI

Zadanie II. Obszar kompetencyjny – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, w tym szkolenia z cyberbezpieczeństwa skierowane do pracowników Urzędu oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników IT

Zadanie III. Obszar techniczny – zakup systemów NGFW, ochrony poczty elektronicznej, rozbudowa systemu wykonywania kopii zapasowych.

 

Grupy docelowe: pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie, w tym pracownicy IT

Cel: wsparcie Gminy Nysa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa

 

Efekty: zwiększenie odporności Gminy Nysa na cyberzagrożenia.

 

Wskaźniki produktu:

Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym: 3 szt., w tym kobiety 0 szt. i mężczyźni 3 szt.

Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym: 150 szt., w tym kobiety 107 szt. i mężczyźni 43 szt.

Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji: 3 szt.

Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa: 1 szt.

Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa: 1 szt.

Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych: 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych: 150 użytkownicy/rok.