Nyska Szkoła Ćwiczeń

Data publikacji: 2 listopada 2020

 

Od 1 listopada 2020 roku Gmina Nysa realizuje projekt pn. Nyska Szkoła Ćwiczeń.

Projekt realizowany jest  w ramach:  Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty

Wniosek realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu i Powiatem Nyskim – Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie.

Całkowity koszt projektu wynosi  1 343 005,68 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków europejskich to 1 131 885,19 zł, środki dotacji celowej to 211 120,49 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń Nyskiej Szkoły Ćwiczeń w trzech szkołach podstawowych w gminie Nysa (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej i Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie), które będą funkcjonowały w projekcie jako szkoły wiodące.

W projekcie zaplanowane są działania, w których uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, a nauczyciele i studenci umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne. Projekt będzie zapewniał praktyczne doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych form i metody kształcenia, w tym metod nauczania przyjaznych mózgowi oraz nauczania zdalnego.

 

fot. plakat promocyjny projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń”

 

Wsparciem zostanie objętych 10 szkół:

Szkoły wiodące:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej,
  • Szkoła Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie.

Szkoły współpracujące:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie,
  • Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopernikach,
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goświnowicach,
  • Szkoła Podstawowa w Lipowej z Oddziałem Przedszkolnym.

W ramach projektu zostaną wyposażone 4 pracownie:

–  pracownia matematyczna,

–  pracownia przyrodnicza,

–  pracownia językowa,

– pracownia ICT.

Projekt  realizowany jest w okresie od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2022 roku.

 

Strony w dziale: