Program operacyjny kapitał ludzki

Data publikacji: 8 stycznia 2020
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program Kapitał Ludzki będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

W poniższym linku znajdą Państwo informacje dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.