Regionalny program operacyjny województwa opolskiego

Data publikacji: 8 stycznia 2020

W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury.

W poniższym linku znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013.

Przedsiębiorcy

Wnioski przedsiębiorców o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjmowane są w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.