Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich

Data publikacji: 12 lutego 2020

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich

Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę ciągu komunikacyjnego świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich i jej doposażenie w sprzęt multimedialny.

Opis:

Operacja polega na budowie klatki schodowej przy świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich i doposażenie świetlicy w niezbędny sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia zajęć ruchowych. Zakres operacji obejmuje roboty budowlane, elektryczne i kanalizacyjne związane z odwodnieniem budynku oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt multimedialny. W efekcie realizacji operacji powstanie nowy ciąg komunikacyjny przebudowanego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – klatka schodowa ze schodami pożarowymi o powierzchni 49,58 m2.

Efekt: przebudowany obiekt infrastruktury – 1 szt, powierzchnia działki pod zabudowę – 30,23 m2

Okres realizacji: 2020 r.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.