Przebudowa dróg w Wyszkowie Śląskim – budowa dróg na obszarach wiejskich

Data publikacji: 29 października 2019

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych (odc. A i B) w Wyszkowie Śląskim o dł. 421,20 m.

Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania zarówno użytkownikom pieszym jak i zmotoryzowanym, korzystającym z przebudowanej drogi. Celem inwestycji jest również  podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Nysa i sołectwa Wyszków Śląski poprzez poprawę dostępności do znajdujących się w miejscowości instytucji publicznych.

W Wyszkowie Śląskim przy przebudowywanej drodze znajduje się OSP oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Drogą tą mieszkańcy docierają do świetlicy wiejskiej, boiska sportowego i przystanku autobusowego, które położone są przy drodze wojewódzkiej łączącej się z przebudowaną drogą. Z objętej inwestycją drogi korzystają także wędkarze, którzy udają się na stawy rybne należące do PZW, jak również turyści wypoczywający nad Nysą Kłodzką (rzeka przepływa w granicach administracyjnych Wyszkowa Śl.).

Przedmiotowa droga będzie również drogą objazdową do budowanej obwodnicy Nysy.

Operacja pn. Przebudowa dróg w Wyszkowie Śląskim – budowa dróg na obszarach wiejskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”


W Wyszkowie Śląskim zakończono inwestycję, dzięki której kolejny odcinek drogi stał się bardziej bezpieczny. Jak podkreślają władze miasta – przed samorządem jeszcze wiele pracy w poszczególnych sołectwach w zakresie poprawy komfortu korzystania z dróg publicznych.

W ramach zadania wykonano dwa odcinki drogi gminnej: odcinek „A” drogi o dl. 244,00 m łączący drogę gminną z drogą wojewódzką 407 oraz odcinek 'B” drogi gminnej o długości 177,7 m. Nawierzchnia jezdni (1486,00 m2) wykonana została z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz z kostki betonowej.

Zrealizowane zadanie ułatwiło m.in. wyjazdy ochotników z OSP do licznych interwencji w naszej gminie. Szybciej i bezpieczniej można dotrzeć do świetlicy wiejskiej, boiska sportowego i przystanku autobusowego, które położone są przy drodze wojewódzkiej łączącej się z przebudowaną drogą.

Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano ponadto 5 opraw oświetleniowych typu SGP oraz wykonano oznakowania pionowe i poziome.

W budżecie Gminy Nysa na 2018 rok przewidziano remonty dróg m.in. w Hajdukach Nyskich na osiedlu domków jednorodzinnych, w Sękowicach, Regulicach, a także kontynuację budowy drogi w ulicy Wiejskiej do ulicy Radzikowickiej w Jędrzychowie. – Stan dróg jest systematycznie monitorowany przez nasze służby – mówi Zastępca Burmistrza Nysy, Marek Rymarz. – Staramy się reagować na potrzeby zgłaszane przez sołtysów i samych mieszkańców, budżet jednak nie pozwala nam na takie tempo prac jakiego byśmy sobie życzyli. Stale zabiegamy o nowe środki unijne, aby kontynuować zadanie poprawy jakości dróg w całej gminie.

materiał video o inwestycji w Nyskiej Kronice Filmowej wydawanej przez Gminę Nysa.

 

Operacja pn. Przebudowa dróg w Wyszkowie Śląskim – budowa dróg na obszarach wiejskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”