Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

Data publikacji: 12 sierpnia 2022

 

Tytuł projektu: Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim

W związku z podjętą Uchwałą nr LIX/917/22 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie przystąpienia Gminy Nysa, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opolu, do realizacji projektu pn. „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym
w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIV dedykowana zwalczaniu skutków kryzysu wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w dniu 02.08.2022 r. została podpisana

Umowa partnerska nr IPS.4011-11-1/22 na rzecz realizacji Projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Cel projektu:
Celem projektu jest pomoc uchodźcom z Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

Zakres projektu Gminy Nysa:
W ramach zadania zakłada się utworzenie 2 mieszkań  dla migrantów z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Nysa. Mieszkania powstaną  na bazie zasobów gminy.

Efekty:
Wskaźniki określone w Projekcie dla Gminy Nysa:

  • Liczba  utworzonych mieszkań dla migrantów wojennych z Ukrainy – 2 szt.,
  • Liczba osób objętych wsparciem w postaci mieszkań – 5 osób,