Realizacja projektu w roku szkolnym 2018/2019

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Projekt  „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 roku  do 30 czerwca 2019 roku w niżej wymienionych placówkach:

1)       Przedszkole nr 1 w Nysie,

2)       Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,

3)       Przedszkole nr 6 w Nysie,

4)       Przedszkole nr 8 w Nysie,

5)       Przedszkole nr 9 w Nysie,

6)       Przedszkole nr 10 w Nysie,

7)       Przedszkole nr 12 w Nysie,

8)       Przedszkole nr 14 w Nysie,

9)       Przedszkole w Białej Nyskiej,

10)   Przedszkole w Goświnowicach,

11)   Przedszkole w Kopernikach,

12)   Przedszkole w Niwnicy.

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone były dodatkowe zajęcia dla dzieci z logorytmiki (16 grup) oraz zajęcia ruchowe (20 grup). Łącznie wzięło w nich udział 723 dzieci.

We wrześniu 2018 roku rozpoczęły się zajęcia badawcze (25 grup) oraz zajęcia kreatywne (23 grupy). Zakłada się, że weźmie w nich udział 680 dzieci. Zajęcia w każdej z grup odbywają się 1 raz w tygodniu i prowadzone są przez nauczycielkę danej placówki. Dodatkowo podczas zajęć badawczych i kreatywnych obecna jest pomoc nauczyciela. Każda grupa zajęciowa w roku szkolnym 2018/2019 zrealizuje po 39 godzin. Do prawidłowej i efektywnej realizacji zajęć  zakupiono  pomoce dydaktyczne. W ramach projektu Gmina Nysa wnosi wkład własny niepieniężny  za udostępnienie sal do prowadzenia tych zajęć.

W ramach projektu w roku akademickim 2017/2018 siedem nauczycielek ukończyło 3-semestralne studia podyplomowe na kierunkach: oligofrenopedagogika, surdopedagogika i pedagogika specjalna. Od października 5 nauczycielek kontynuuje studia podyplomowe na kierunku logopedia. Dodatkowo 6 nauczycielek rozpocznie studia na kierunku pedagogika specjalna.

Gminny Zarząd Oświaty