Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2023

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną Uchwałą nr XXVIII/442/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016 – 2023.