Zarządzenia i ogłoszenia

Data publikacji: 28 października 2019

Treści wszystkich Zarządzeń Burmistrza Nysy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce Urząd Miejski > Zarządzenia Burmistrza (link).

Najważniejsze wykazy gruntów, lokali i nieruchomości na sprzedaż publikujemy w zakładce dla mieszkańca (link), z kolei ważne dla mieszkańców informacje np. o rozpoczęciu sezonu grzewczego, czy o awariach magistrali znajdą Państwo w dziale „komunikaty” (link).