Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Kategoria: Aktualności, Nauka i edukacja
8 kwietnia 2022
DRUKUJ

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w październiku 2021 roku ogłosiło nabór wniosków do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten trwał do
5 listopada 2021roku.

Do udziału w konkursie uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPG, występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR oraz których mieszkańcy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Do dnia 5 listopada 2021r. pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich składali do gminy oświadczenia dotyczące udziału w programie.  Po zakończeniu naboru zostały zmienione zapisy regulaminu oraz organizator konkursu CPPC polecił weryfikację danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu. W ramach  konkursu w całym kraju złożono wnioski na kwotę przekraczającą 900 mln zł. Gmina wobec powyższego musiała zweryfikować miejsce zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwo w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzić fakt pracy tej osoby w PGR oraz potwierdzić nieotrzymanie wcześniej przez beneficjentów sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych. W celu weryfikacji prawidłowości danych złożonych w oświadczeniach Gmina zwróciła się do Beneficjentów/ Wnioskodawców, wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Archiwum KOWR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji będących następcami prawnymi zlikwidowanych PGR oraz do szkół, do których uczęszczają uczniowie – potencjalni beneficjenci programu.

Warunki konkursu spełniło 221 osób. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych oświadczeń aplikowano o środki w ramach w/w konkursu.

Na początku lutego bieżącego roku wprowadzono kolejne zmiany w dokumentacji konkursowej zmieniając maksymalne dofinansowanie z kwoty 3500 zł do kwoty 2500 zł na zakup komputera/laptopa.

W dniu 14.02.2022 roku opublikowana została lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,  gdzie dla Gminy Nysa została przyznana kwota 552.500 zł.

Umowa  o  dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 31.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nysa. Po  przekazaniu środków finansowych zgodnie z wymaganymi procedurami ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego beneficjenci będą powiadamiani indywidualnie o terminie podpisania umowy darowizny i odbioru sprzętu.

 

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Dyżur specjalistów w ŚDS

Dyżur specjalistów w ŚDS

17 lipca 2024  

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 19 sierpnia 2024 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się kolejny comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

Festiwal Pierogów w Ośrodku AKWA Marina

17 lipca 2024  

Coraz bliżej do najbardziej smakowitej imprezy tego sezonu. Mowa oczywiście o Festiwalu Pierogów w Ośrodku AKWA Marina. Wydarzenie już 27 lipca.

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

PSG Stal Nysa rozpoczęła przygotowania do sezonu

17 lipca 2024  

PSG Stal Nysa oficjalnie rozpoczęła przygotowania do sezonu 2024/2025. W tym roku ze względu na igrzyska olimpijskie sezon PlusLigi rozpocznie się w połowie września.

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

Dni Twierdzy Nysa 2024 – bezpłatne autobusy

16 lipca 2024  

W dniu 27.07.2024 organizowana będzie inscenizacja bitwy o Twierdzę Nysa z 1807 roku. Rekonstrukcja bitwy zostanie zaprezentowana mieszkańcom oraz turystom na Forcie II. Bezpłatne autobusy MZK będą kursować na teren Fortu II wg załączonego rozkładu jazdy.

EFS Opolskie