Pogoda w Nysie

Poniedziałek 30.01.2023
Macieja, Martyny i Teofila
1°C
PM10 - 27 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
I PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT”

I PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT”

Kategoria: Koncerty Rozrywka
Opublikowano: 30 grudnia 2022
DRUKUJ
I Przegląd Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat”

Kategorie:
  1. Przedszkola
Termin zgłoszeń: do 12.01.2023 r.
e-mail:   instruktormz@ndk.nysa.pl
W dniu 17.01.2023 r. od godz. 10:00 w Nyskim Domu Kultury w sali widowiskowej odbędzie się przegląd  w kategorii Przedszkola  – solista,  Przedszkola –  zespół.

Akredytacja – 3,00 zł/os
Redaktor: Natalia Wiśniewska

Polecane aktualności:

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

30 stycznia 2023  
Aktualności

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. 1327 ze zm.) do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023.

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  
Aktualności

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  
Aktualności

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  
Aktualności

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

EFS Opolskie