Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Kategoria: Aktualności
31 stycznia 2024
DRUKUJ

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) do konsultacji społecznych: 

1) Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa
na rok 2024.
2) Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2024 r., a zostaną zakończone w dniu 14.02.2024 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
3) Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji
w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4) Forma konsultacji
– pisemna papierowa poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego:
na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 – parter,
– pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres r.giblak@www.nysa.pl
– pisemna poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
5) Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Kancelaria, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa,
ul. Kolejowa 15.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 448

Nyska Kronika Filmowa – odc. 448

12 lipca 2024  

W naszym mieście powstaną kolejne nowe mieszkania. Dziś w kronice powiemy też o pikniku rodzinnym nad Jeziorem Nyskim i muzycznej podróży na Placu Paderewskiego, a także o kolejnej rocznicy powodzi z 1997 roku.

Dzienny Dom Pobytu zakupi defibrylatory oraz sprzęt do pierwszej pomocy

Dzienny Dom Pobytu zakupi defibrylatory oraz sprzęt do pierwszej pomocy

12 lipca 2024  

Dzienny Dom Pobytu został laureatem VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi w Nysie

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi w Nysie

11 lipca 2024  

Tadeusz „Tadek” Polkowski wystąpi 13 lipca w Nysie. Na koncert zapraszają IPN i Kryptonim T-IV.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

10 lipca 2024  

Zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Uroczystości odbędą się 11 lipca o godz. 9.00 pod tablicą przy Urzędzie Miejskim w Nysie, od strony ulicy Chodowieckiego.

EFS Opolskie