Pogoda w Nysie

Piątek 01.03.2024
Antoniny, Radosława i Dawida
8°C
PM10 - 60 μg/m3
Stan powietrza - Umiarkowany
Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Kategoria: Aktualności
31 stycznia 2024
DRUKUJ

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) do konsultacji społecznych: 

1) Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa
na rok 2024.
2) Harmonogram konsultacji
Konsultacje rozpoczną się w dniu 31.01.2024 r., a zostaną zakończone w dniu 14.02.2024 r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.
3) Adresaci konsultacji
Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nysa, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji
w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4) Forma konsultacji
– pisemna papierowa poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego:
na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój 20 – parter,
– pisemna elektroniczna poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres r.giblak@www.nysa.pl
– pisemna poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
5) Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Kancelaria, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa parter, adres poczty elektronicznej: r.giblak@www.nysa.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP
6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa,
ul. Kolejowa 15.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

VIII edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

VIII edycja Programu Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego

29 lutego 2024  

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasza Hanzla, serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”.

Nowy numer gazety „TAK!”

Nowy numer gazety „TAK!”

29 lutego 2024  

Nysa wśród najlepszych w Polsce! Prestiżowy magazyn samorządowy „Wspólnota” opublikował najnowszy, ogólnopolski, ranking miast powiatowych. Nysa zajęła 13 miejsce w Polsce.

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Nysie

28 lutego 2024  

Dyżury odbędą się w podanych niżej terminach.

Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie

Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie

27 lutego 2024  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Nysie.

EFS Opolskie