Zarządzenie nr 932/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 3 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 932/2021 z dnia 02.03.2021 r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie