Mapa jakości powietrza

Data publikacji: 22 lipca 2019

Pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza jest zwiększenie świadomości ludzi, a także umożliwienie lokalizacji źródeł problemu jakim jest smog.

Monitoring Państwowy

Za Państwowy Monitoring Środowiska odpowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. Na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest stacja pomiarowa GIOŚ, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Bieżące informacje o jakości powietrza pochodzące z tej stacji  można zobaczyć klikając w link poniżej:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/table/8976/3/0

Stan jakości powietrza w całym województwie opolskim można sprawdzić klikając
w link:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=opolskie&rwms=true, natomiast prognozę jakości powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie

 

∨ Monitoring wspomagający

Ponadto Gmina Nysa posiada monitoring wspomagający, który tworzy sieć czujników Airly. Monitoring jest stale rozbudowywany. Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 16 czujników (10 w mieście Nysa i po jednym w sołectwach: Biała Nyska, Hajduki Nyskie, Goświnowice, Kubice, Sękowice i Złotogłowice). 14 czujników jest własnością Gminy Nysa, a 2 podmiotów prywatnych.

Czujniki mierzą w czasie rzeczywistym podstawowe parametry jakości powietrza tj. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM10; PM2,5; PM1.

Dane z sensorów są na bieżąco udostępniane w przystępny sposób

 • na stronie: https://airly.eu
 • na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie
 • w telefonie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej.

 

 

∨ Poziomy dopuszczalne, informowania i alarmowe zanieczyszczeń w powietrzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych substancji w powietrzu, zmienionym rozporządzeniem z dnia 8 października
2019 r.:

 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 50 µg/m3
 • dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku kalendarzowym – 35 dni
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość roczna) – 40 µg/m3
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 (uśredniona wartość roczna) – 20 µg/m3
 • poziom informowania dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 100 µg/m3
 • poziom alarmowy dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 150 µg/m3

 

∨ Do wrażliwych grup ludności zalicza się*: 

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia
 • kobiety w ciąży
 • osoby starsze i w podeszłym wieku
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego
 • osoby palące papierosy i bierni palacze
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń

 * zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla miasta Opola i strefy opolskiej ….”

 

 Co robić a czego lepiej unikać gdy normy zanieczyszczeń w powietrzu są przekroczone 

 • ogranicz przebywanie na zewnątrz budynku
 • nie wietrz mieszkania/domu
 • unikaj przebywania w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego
 • wychodząc z domu załóż maskę antysmogową – pamiętaj że powinna mieć atest
 • włącz oczyszczacz powietrza
 • nie pal w kominku
 • kup rośliny doniczkowe, które pochłaniają zanieczyszczenia np. paproć, dracena, sanseweria, skrzydłokwiat