Dla mieszkańca

Data publikacji: 19 lipca 2018

W tym dziale publikujemy najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańca Gminy Nysa informacje, dotyczące m.in. możliwości załatwienia spraw urzędowych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego, realizowanych projektów, czy też oferowanych przez poszczególne podmioty ulg dla rodzin.

Zapraszamy do sprawdzenia, co oferuje Nyska Karta Dużej Rodziny, czy też gdzie można zasięgnąć informacji o rządowym programie 500+ oraz o Budżecie Obywatelskim.

Strony w dziale: