Dla mieszkańca

Data publikacji: 19 lipca 2018

W tym dziale publikujemy najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańca Gminy Nysa informacje, dotyczące m.in. możliwości załatwienia spraw urzędowych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego, realizowanych projektów, czy też oferowanych przez poszczególne podmioty ulg dla rodzin.

Zapraszamy do sprawdzenia, co oferuje Nyska Karta Dużej Rodziny, komu przysługuje świadczenie pieniężne z Budżetu Gminy Nysa, czyli popularny Nyski Bon Wychowawczy, czy też gdzie można zasięgnąć informacji o rządowym programie 500+. W dziale można zapoznać się także z możliwościami jakie młodym małżeństwom oferuje program „Nysa! – tu się żyje” oraz program „Mieszkanie+”, a także o wprowadzonej w 2018 roku „Ogólnopolskiej Karcie Seniora – edycja lokalna”.

Strony w dziale: