PROGRAM LIFE

Data publikacji: 28 marca 2022

Gmina Nysa przystąpiła do projektu LIFE realizowanego na terenie Województwa Opolskiego w terminie: październik 2020 – wrzesień 2022.

Projekt LIFE koordynowany jest przez Województwo Opolskie, angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro, z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Cel Projektu:

Zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach, w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza (POP), poprzez:

  1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie Programu Ochrony Powietrza.
  2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie Programu Ochrony Powietrza.
Strony w dziale: