Dlaczego warto tu inwestować

Data publikacji: 21 kwietnia 2022

Nysa jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym w województwie opolskim, a dzięki swojemu położeniu w sąsiedztwie dużych, rozwiniętych miast południowej Polski oraz granicy z Republiką Czeską jest również atrakcyjnym miejscem pod względem ulokowania inwestycji.

LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Przez Nysę przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym nr 46 i 41. Drogi te należą do szlaków komunikacyjnych łączących wschód z zachodem Polski.

 

Droga krajowa nr 46 to tzw. „Szlak Staropolski”, który stanowi podstawowe połączenie regionu z Warszawą, również terenami wypoczynkowymi, a także uzdrowiskowymi Sudetów oraz Kotliny Kłodzkiej.

Drugi szlak to tzw. „Trasa Podsudecka” (drogi krajowe nr 46, 41 i 40), która stanowi powiązanie trzech regionów południowo-zachodniej Polski: województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Na poprawę dostępności komunikacyjnej Nysy wpływa również nowo wybudowana obwodnica w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje również sieć linii i bocznic kolejowych.

 

ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE

Na terenie miasta Nysa w 2001 roku powstała specjalna strefa ekonomiczna, jest to podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku Podstrefa Nysa powiększona została o prawie 170 ha terenów inwestycyjnych w rejonie Radzikowic i Goświnowic. Utworzony został w ten sposób Regionalny Park Przemysłowy WSSE Podstrefa Nysa, który bezpośrednio przylega do obwodnicy Nysy, w północno-zachodniej jej części.

Aspektem wyróżniającym tereny inwestycyjne Gminy Nysa jest dostęp do infrastruktury technicznej, jak również rozbudowana infrastruktura drogowa znacząco ułatwiająca dostęp do terenów inwestycyjnych.

WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY

Gmina Nysa to również ponad 3 tyś. osób gotowych do podjęcia pracy, w tym absolwenci nyskich szkół zawodowych czy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Na terenie Gminy działają szkoły techniczne i zawodowe kształcące w takich kierunkach jak: obróbka metalu, spawanie, mechatronika, elektromechanika, w zakresie CNC oraz wiele innych. Zadania z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych na terenie Nysy prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, aktywnie współpracujące z przedsiębiorstwami z obszaru województwa opolskiego.

Ofertę edukacyjną na terenie Gminy Nysa zamykają studia wyższe prowadzone m.in. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie (PANS). PANS kształci specjalistów w zakresie automatyzacji produkcji i systemów mechatronicznych, zarządzania produkcją i usługami, inżynierii jakości, IT i administracji.

ULGI PODATKOWE

Niewątpliwą korzyścią dla inwestorów decydujących się na zlokalizowanie swojej inwestycji na terenie Gminy Nysa są ulgi podatkowe w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub w ramach pomocy de minimis.

Więcej informacji o ulgach podatkowych znajdziesz tutaj.

TRADYCJA PRZEMYSŁOWA

Nysa to również bogata tradycja przemysłowa. Obecnie wiodącymi gałęziami przemysłu stanowią branże: motoryzacyjna, metalowa, spożywcza i meblarska.

W ostatnich latach Gmina Nysa kładzie szczególny nacisk na intensywny rozwój gospodarczy i turystyczny.

LICZNE WALORY TURYSTYCZNE

Dzięki położeniu u podnóża gór Sudeckich, Nysa posiada liczne walory turystyczne i jest regionem odpowiednim do uprawiania turystyki wodnej, rowerowej, pieszej czy konnej.  Znana jako Śląski Rzym zachwyca licznymi zabytkami i trasami turystycznymi.

Jedną z największych atrakcji turystycznych jest Jezioro Nyskie przyciągające swoimi plażami i malowniczymi krajobrazami zarówno mieszkańców jak i turystów poszukujących urokliwych miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie miasta należą:

– Bazylika Mniejsza

– Fontanna Trytona

– Piękna Studnia

– Fort Prusy i Fort II

– Wieża Ziębicka

– Dwór i Pałac Biskupi