Nyski bon wychowawczy

Data publikacji: 18 czerwca 2019

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25 września br. podjęto nową uchwałę dotyczącą bonu wychowawczego, w uchwale dokonano zmiany kryterium uprawniające do pobierania bonu, które dotyczy okresu pobierania świadczeń wypłacanych przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie. Dotychczasowy zapis uchwały zobowiązywał wnioskodawcę, aby na 3 miesiące przed złożeniem wniosku zaprzestał pobierania świadczeń poza wymienionymi w uchwale, natomiast nowy zapis mówi o okresie 1 miesiąca.

Jednocześnie doprecyzowano czasookres spełniania kryteriów przez wnioskodawcę, który to obowiązuje od momentu złożenia wniosku do końca okresu pobierania bonu.

W trakcie obecnego naboru zrezygnowano również z konieczności potwierdzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej pobierania przez wnioskodawcę świadczenia 500+.

Obowiązująca uchwała wymusza konieczność wprowadzenia NOWEGO WZORU WNIOSKU, który obowiązywać będzie od dnia 19 października 2019 r.

AKTUALNY DRUK WNIOSKU PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz telefonicznie: Remigiusz Gródecki pok. 126 (I piętro), tel. 77 40 80 568 w godzinach pracy tut. Urzędu.

 

Gmina Nysa jako pierwsza w Polsce wprowadziła świadczenie pieniężne – tzw. nyski bon wychowawczy, którego celem jest wsparcie rodzin i odwrócenie niekorzystnych wskaźników demograficznych. 

Załączniki

Uchwała XIV22319
305 KB
Zarządzenie 410
1 MB
WNIOSEK do zarządzenia 410
598 KB