URZĄD

Data publikacji: 11 lipca 2019

Dane adresowe: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

tel: 48 77 4080500, fax: 48 77 4332705, email: nysa@www.nysa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Nysie > link

Sekretariat Burmistrza Nysy tel: 77 40 80 505

Sekretariat Zastępcy Burmistrza tel: 77 40 80 542

Punkt Podawczy (Kancelaria) tel: 77 40 80 524

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Kasy czynne: poniedziałek – piątek 7:00 – 14:00

Burmistrz i Wiceburmistrzowie przyjmują w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek od godz. 12.00 – informacje i zapisy pok. 237, tel. 77 40 80 515

Sekretarz Miasta, Skarbnik oraz naczelnicy wydziałów przyjmują skargi i wnioski: codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

Za kontakt z mediami odpowiada Wydział Administracyjno – Organizacyjny:

– Andrzej Babiński – 77 40 80 522, a.babinski@www.nysa.pl

– Łukasz Bressa – 77 40 80 522, l.bressa@www.nysa.pl

Media społecznościowe:

 


Aktualne numery kont:
Gmina Nysa, 48-300 Nysa

podatki lokalne (od środków transportowych, nieruchomości, rolny i leśny)

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych lub indywidualnych zawiadomieniach.

Podatki – szczegółowe informacje pok. 124, tel: 77 40 80 543 lub 557.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – szczegółowe informacje w pok. 020, tel. 77 40 80 619.

dochody budżetowe
opłaty lokalne
opłata skarbowa
dochody niepodatkowe

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

sumy depozytowe
wadia
zabezpieczenia
   
34 1050 1504 1000 0022 8890 9431

budżet
Fundusz alimentacyjny

16 1050 1504 1000 0023 2601 5456

Numer konta na które mogą wpłacać podatnicy przebywający za granicą
dochody budżetowe

podatki
opłaty lokalne
opłata skarbowa

Nr IBAN: PL18 1050 1504 1000 0022 8890 6809
Nr BIC (SWIFT)     INGBPLPW

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

48-300 NYSA, ul. Kolejowa 15
tel. +48 77 4080627-628
tel. +48 77 4080626 – kier. usc
fax +48 77 4080629

email: kierownik_usc@www.nysa.pl

USC przyjmuje interesantów:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Strony w dziale: