Nyska Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2 stycznia 2020

Od 1 lutego 2017r. w Gminie Nysa obowiązuje Nyska Karta Dużej Rodziny. Przyjęte przez Radę Miejską rozwiązanie ma ułatwić życie rodzinom z trójką i więcej dzieci. Od 1 stycznia 2019r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta będzie upoważniała członków rodziny wielodzietnej do następujących ulg i zniżek:

1) otrzymania z Gminnego Zarządu Oświaty 50% dopłaty do biletów miesięcznych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o, dla dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nysa, (dofinansowanie obowiązuje w miesiącach roku szkolnego) – nie obowiązuje w dni wolne od nauki szkolnej,

2) 50% dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa; przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50 % opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa,

3) 50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych  organizowanych przez Nyski Dom Kultury,

4) 25% zniżki na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury,

5) bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu można pobrać z załącznika lub ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link).

Gminne Spółki zadeklarowały już chęć uczestnictwa w projekcie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Ponadto, rodziny posiadające kartę, mogą skorzystać z innych ulg i zniżek, które zaoferują przystępujący do Programu przedsiębiorcy i osoby prywatne. Burmistrz Nysy zachęca przedsiębiorców i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy, działające na terenie Gminy Nysa do włączenia się w realizację Programu.Zachęcamy także do składania wniosków o wydanie Nyskiej Karty Dużej Rodziny. Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Wnioski można składać w OPS lub w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Nyska Karta Dużej Rodziny ma na celu nie tylko wspomożenie rodzin wielodzietnych, ale także promocję modelu rodzin 3+ i promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Co istotne, mieszkańcy Gminy Nysa, którzy posiadają już rządową Kartę Dużej Rodziny, mogą korzystać z oferowanych ulg i zniżek bez konieczności ponownego składania wniosku. Rządowa Karta uprawnia do zniżek oferowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak również tych oferowanych lokalnie.

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A (pok. 40, 1 piętro).

Wszelkich informacji dot. Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie – tel. 77 44 72 408.