Nyska Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 27 marca 2024

Od 1 lutego 2017r. w Gminie Nysa obowiązuje Nyska Karta Dużej Rodziny. Przyjęte przez Radę Miejską rozwiązanie ma ułatwić życie rodzinom z trójką i więcej dzieci. Od 1 stycznia 2019r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Karta będzie upoważniała członków rodziny wielodzietnej do następujących ulg i zniżek:

1) otrzymania z Gminnego Zarządu Oświaty dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa – przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa,

2) dopłata do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie, dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa,

3) 50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych organizowanych przez Nyski Dom Kultury,

4) 25% zniżki na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury,

5) bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie,

6) AUTO SERWIS BARTOSZ ŻURKOWSKI – 28% zniżki na geometrię zawieszenia, 17% zniżki na konserwację i naprawę układów klimatyzacji oraz wymianę oleju i kompletu filtrów,

7) SUGAR BABIES Salon Kosmetyczny – 10% zniżki na zabiegi kosmetyczne,

8) Lounge Day Spa – 10% zniżki na masaże,

9) 10% zniżki na bilety na obiekty Agencji Rozwoju Nysy, tj. Kąpielisko Nyskie „Frajda” – bilet rodzinny (5-osobowy), lodowisko – bilet rodzinny (5-osobowy), pływalnia – bilet rodzinny (5-osobowy),

10) TECHNO-TOP CINKOWSCY SPÓŁKA JAWNA – 10 procentowa zniżka na zakup wszystkich artykułów,

11) „POŻ-TECH” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Mirosław Muszyński – 5% zniżki na przeglądy gaśnic,

12) Wodociągi i Kanalizacja Akwa Sp.zo.o. – 75% zniżki na wejście na ośrodek AKWAMARINA

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu można pobrać z załącznika lub ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (link).

Gminne Spółki zadeklarowały już chęć uczestnictwa w projekcie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Ponadto, rodziny posiadające kartę, mogą skorzystać z innych ulg i zniżek, które zaoferują przystępujący do Programu przedsiębiorcy i osoby prywatne. Burmistrz Nysy zachęca przedsiębiorców i instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi gminy, działające na terenie Gminy Nysa do włączenia się w realizację Programu.Zachęcamy także do składania wniosków o wydanie Nyskiej Karty Dużej Rodziny. Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Wnioski można składać w OPS lub w Urzędzie Miejskim w Nysie.

Nyska Karta Dużej Rodziny ma na celu nie tylko wspomożenie rodzin wielodzietnych, ale także promocję modelu rodzin 3+ i promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

Co istotne, mieszkańcy Gminy Nysa, którzy posiadają już rządową Kartę Dużej Rodziny, mogą korzystać z oferowanych ulg i zniżek bez konieczności ponownego składania wniosku. Rządowa Karta uprawnia do zniżek oferowanych zarówno na szczeblu krajowym, jak również tych oferowanych lokalnie.

Wnioski do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A (pok. 40, 1 piętro).

Wszelkich informacji dot. Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie – tel. 77 44 72 408.