Moderowane warsztaty online – 9 grudnia 2022

Data publikacji: 6 grudnia 2022

Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na moderowane warsztaty online, które odbędą się w dniu 09.12.2022 r. w godzinach 13:00 – 15:00 i będą poświęcone dyskusji nad propozycją celów i przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027 (LSR).

Ponadto spotkanie będzie miało na celu wskazanie odbiorców, którzy w nowej LSR będą posiadały status osób w niekorzystnej sytuacji. Zagadnienia omawiane będą w kontekście głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, a także zmian demograficznych.

Program spotkania:

1) wprowadzenie – cele i przebieg spotkania

2) prezentacja – propozycja celów i przedsięwzięć oraz określenie grup w niekorzystnej sytuacji

3) dyskusja moderowana – wnioski dla LSR

4) podsumowanie

Link do spotkania: https://meet.google.com/zmo-yobp-sqm

Uwagi bądź sugestie dot. nowej LSR można przesyłać na dedykowany adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl