STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY NYSA

Data publikacji: 28 października 2020

Strategia rozwoju elektromobilności jest dokumentem strategicznym dla Gminy Nysa, służącym realizacji celów i zobowiązań wynikających m. in. z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Programu Rozwoju Elektromobliności w Polsce. Celem Strategii jest ochrona zdrowia mieszkańców i poprawa jakości ich życia, poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z transportu drogowego, uciążliwości akustycznej transportu oraz poprawa komfortu podróży na terenie Gminy.

Dokument zawiera również ocenę aktualnego stanu lokalnego transportu w Gminie Nysa oraz wskazuje możliwości jego rozwoju w zakresie elektromobilności.