Konkurs ofert – rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020.

Data publikacji: 8 czerwca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 648/2020 Burmistrza Nysy z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2020.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie