Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2021

Data publikacji: 1 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 959/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie