Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021

Data publikacji: 23 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 954/2021 Burmistrza Nysy z dnia 22 marca 2021 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie